Novice - OBČNI ZBOR KLUBA

OBČNI ZBOR KLUBA

Objavil dne 17. oktobra 2013 v kategoriji Novice

VSE ČLANE KLUBA VABIM NA

 OBČNI ZBOR KLUBA, KI BO

V ČETRTEK, 24.10.2013, OB 19.30

NA KEGLJIŠČU V POSTOJNI! 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Otvoritev zbora in potrditev dnevnega reda zbora

2. Izvolitev organov zbora (predsedstva zbora, zapisnikarja, dva overovitelja zapisnika)

3. Poročila o delovanju kluba med dvema zboroma (predsednika, trenerjev oz. vodij ekip, častnega razsodišča)

4. Finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora

     – RAZPRAVA O POROČILIH – 

 5. Smernice za delovanje kluba

6. Razno

 

Prosim vse člane za čim številnejšo in točno udeležbo, odgovorne za posamezna področja pa za svoje prispevke (v primeru odsotnosti poiščite namestnika)!

 

Postojna, 15. 10. 2013

 Predsednik

Albin Stegel  l.r.